Ivana

Zovem se Ivana Tutunović, živim i rođena sam u Čačku / Srbija. 

Student sam fakulteta Likovne umetnosti, odsek vajarstvo, u Beogradu.

Još od ranog detinjstva otkriven je taj talenat i ta strast ka vajanju, ka skulpturama i samoj arhitekturi, osećaj za trodimenzionalnost.

Osim toga, književnost za mene ima takođe bitnu ulogu u svemu tome, sama poezija koju pišem i iz koje pronalazim inspiraciju za skulpture kao i obrnuto. 

Ples je jedan od hobija kojim se bavim i koji je sastavni deo mog dana, te i u tome vidim neku vrstu umetničkog pokreta koji je bitan za moj rad i prepoznavanje čovekove anatomije.

Ne izostavljam ni kaligrafiju, lepo pisanje i crtež na papiru... 

Mislim da sam već i u svemu ovome rekla koliko je za mene bitno objedinjenje svih umetnosti, da su to upravo neke "niti" koje sačinjavaju " Pero " - koje se provlači u svim ovim sferama umetnosti. 

Pored umetnosti, volim se baviti humanim radom i deo sam jedne organizacije u svom gradu koja se bavi mladima i volonterstvom. 

A u relativno skorom periodu počela sam se baviti i fotografijom i malo istraživati uglove svog objektiva te i sakupljanjem starih stvari.

Smatram da jedna umetnost vuče drugu.

 

Added an album 

Susreti ...
Na njima počivaju
Istorije
Na njima nastaju
Vetrovi
Možda je
Vetar stvorio
Ovaj susret
I sa sobom doneo
Preispitivanja
Bujicu nagomilanih osećaja
Sa kojima se suočavamo.
Puštam ih
Daleko
Neka idu vetrom.
...
Bio je to
I početak
I kraj,
Pakao i raj
U jednom našem
Susretu.
Beskrajni horizonti
U očima tvojim
Ne napuštaju me ...
Osvrćem se
Tvoje senke
Prate me
I vrate mi
Svako izgubljeno
Vreme.
...
Ne ostavljaj me
Već me nosi sa sobom
U zagrljaju
Punom topline
Straha
Isprekidanog daha.
Ne osvrćući se
Iza sebe ...
Misli moje roje se
Lepršaju
Tu
Daleko
Pored tebe
Kao da stao je sat
Ptice menjaju smer
I let
Već u pet
Čekaću te.
Nestrpljivo.
Ponovo
Misteriozno
Dočekaću te.
...
U prepunoj sali
Čekajući na red
Dotrčaću ti
Kao da celi svet
Gori
Zagrliću te
I šapnuti ti
Da te
Volim.

Reposted jaiksen's album.

,,The Maid We Messed” is a drawing made out of 28 pieces of A4 format papers.

(graphite on paper, 2021.)

The artwork focuses on the atmosfere made in an interior/room, using just contrasts of light & darkness, as well as abstract & solid forms.

 

 

,,The Maid We Messed” je crtež uradjen iz 28 delova papira A4 formata.

(grafitna olovka na papiru, 2021.)

Rad se fokusira na atmosferu stvorenu u enterijeru/sobi, korišćenjem samo kontrasta svetlosti & tame, kao i apstraktnih i solidnih formi.

Reposted Darko Grundler 's post.

[VIJUGA] Što je to kaligrafija? 

Odgovore potražite sutra u 18 sati na https://bit.ly/ŠtoJeToKaligrafija s Ivana 👈

Info
Your art:
Photography, Painting, Sculpture art, Literary art
Instagram:
yohanann_
Country:
Serbia
Gender:
Woman
Full Name:
Ivana
My Albums

Museum

 •  · 
 •  · Ivana

• Bookmark •

 •  · 
 •  · Ivana

Nature and Antiquity

 •  · 
 •  · Ivana

• Nadežda Petrović •

 •  · 
 •  · Ivana

Putovanje

 •  · 
 •  · Ivana

U ogledalu

 •  · 
 •  · Ivana