Minja Radašinović

Minja Radašinović je rođena 17.05.1998. godine u Kragujevcu,(Srbija) gde studira Filološko-umetnički fakultet, odsek slikarstvo I grafika. Zaposlena je u Centru za likovno usavršavanje, gde vodi kreativne likovne radionice za decu mlađih uzrasta I radi kao saradnik u pripremnim nastavama za umetničke srednje škole I fakultete. Vodi edukativno-kreativne radionice u Kulturnom centru UMMUS-u, gde radi sa decom sa socijalnim potrebama I intelektualnim poteškoćama. Vodila likovne radionice za decu mlađih uzrasta u Galeriji Art u Kragujevcu. Bavi se crtanjem, slikanjem, grafikom, kao i fotografijom i skulpturom. 

New Album
Not logged in users can't 'Create Album'.
Info
Your art:
Photography, Painting, Sculpture art
Instagram:
@minjaradasinovic
Country:
Serbia
Gender:
Woman
Age:
22
Full Name:
Minja Radašinović
My Albums

Radašinović Minja

Prinmaking

Sculpture

Croquis

Live dawings, quiq sketches, 1 min croqui