Bosko Sabazovic

New Album
Not logged in users can't 'Create Album'.

Zbirka mojih digitalnih radova. Digitalni kolazi su nastali u photoshop-u, dok su digitalni crtezi u Corel draw softveru.

Akril i kolaz na platnu

Kolaž na kartonu 23,9 x 34 cm

 Sliku sam zapo?eo pre nekoliko meseci, ali me sve nešto mrzelo da je završim, ali sa viškom slobodnog vremena zbog pandemije, i ona je kona?no došla na red.

Reposted Darko Stoleski's post.

   

Reposted TakacNatasa's post.

Ink sketch for lino cut

Reposted Flavoph's post.

“Where words are restrained, the eyes often talk a great deal.”

Digitalni rad nastao u programu Corel draw, inspirisan fotografijom Grace Jones 

Digitalni rimejk moje stare slike sa izmenama

Info
Your art:
Painting, Digital art
Country:
Serbia
Full Name:
Bosko Sabazovic
Membership
Standard
My Albums

Digital

Zbirka mojih digitalnih radova. Digitalni kolazi su nastali u photoshop-u, dok su digitalni crtezi u Corel draw softveru.

Bez naziva

Akril i kolaz na platnu

The wolf

Bez naziva

Kolaž na kartonu 23,9 x 34 cm

Digitalni kolaži

Moji digitalni eksperimenti u programu Photoshop. Neki od radova su puko kombinovanje razli?itih oblika i figura, dok se neki od radova bave društvenim temama kao što su na primer socijalna nejednakost i religija. Ono što je zajedni?ko svim radovima je eksploatacija estetike kempa i ki?a. Radovi uglavnom nemaju nazive da bi se dala sloboda posmatra?u da sam odlu?i šta vidi i šta želi da razume.
My Posts