Veljko_art_86

Added an album 
Added an album 
Added an album 
Added an album 
Added an album 
changed an album 

Tara u izradi... 

  1.  

Tara u izradi.... 

Doberman portret..... 

Info
Your art:
Painting
Instagram:
Veljko_art_86
Gender:
Man
Age:
34
Full Name:
Veljko_art_86
My Albums

Nebojša Glogovac

Jason Statham

Clooney

Antonio Banderas

Antonio Banderas u izradi....

Portreti

Portreti grafitnom olovkom.... ??