Drijade

Driads

Nimfe su božanstva prirode, tesno povezana sa vodom i vegetacijom. One se staraju da cve?e cveta i da plodovi sazrevaju, brinu se o pašnjacima, pomažu pastirima, a vode ra?una i o ljudskom podmlatku. P?ele i med su njihov dar. Ve?no lepe i mlade Zevsove k?erke, koje žive u slobodnoj prirodi, po šumama, planinama, pe?inama, poljanama i kraj voda.

2 0 0 0 0 0
  • 48
Comments (0)
Author
 ·   · 4 albums
  •  · 11 friends
Info
Album Description:

Driads

Nimfe su božanstva prirode, tesno povezana sa vodom i vegetacijom. One se staraju da cve?e cveta i da plodovi sazrevaju, brinu se o pašnjacima, pomažu pastirima, a vode ra?una i o ljudskom podmlatku. P?ele i med su njihov dar. Ve?no lepe i mlade Zevsove k?erke, koje žive u slobodnoj prirodi, po šumama, planinama, pe?inama, poljanama i kraj voda.

Naslov:
Drijade
What do you publish:
Handwork, Painting work
Created: