Daktil o raspadanju

Daktil o raspadanju

Snivanje pesama oplakan traži svet
nemirom bljeska na staklenom atlasu.
Daktil moj presmešni osušen kida cvet,
nastupu ludosti podiže zavesu.

Mamurnom glavom dok odzvanja metrika,
drevnim veštinama ukrasim pisanja -
sablasnim svitanjem vrišti patetika
ljutitog bludnika lucidnog disanja!

1 0 0 0 0 0
  • 14
Empty
Comments (0)
Author
 ·   · 1 albums
  •  · 0 friends
Info
Album Description:

Daktil o raspadanju

Snivanje pesama oplakan traži svet
nemirom bljeska na staklenom atlasu.
Daktil moj presmešni osušen kida cvet,
nastupu ludosti podiže zavesu.

Mamurnom glavom dok odzvanja metrika,
drevnim veštinama ukrasim pisanja -
sablasnim svitanjem vrišti patetika
ljutitog bludnika lucidnog disanja!

Naslov:
Daktil o raspadanju
What do you publish:
Literary art
Created: