PAPIRNI RATOVI (PAPER WARS)

0 0 0 0 0 0
 • 48
 • 45
 • 34
 • 53
 • 40
 • 41
 • 29
 • 35
 • 34
 • 35
 • 31
Comments (1)
 •    Ideja paprinih ratova inspirisana je animiranim filmom  Letnji ratovi (Summer Wars). Pri?ao ratu koji nastaje u kompjuterskoj igri ( virtuelnoj stvarnosti) i posledici koju ostavlja na *stvaran* svet.

  U današnjem vremenu bez jasnih granica, gde virtuelno i stvarno teku paralalelno, ali se i prepli?u i prožimaju ?ovek gubi svou kontrolu i stvoreno preuzima primat. Tako nastaju novi svetovi, nove dimenzije, nova bi?a (nebi?a) a ?ovek i neznaju?i postaje samo posmatra?. Sve svoje ideje i saznanja o životu on je preneo u virtuelni svet (svet novih tehnoloških medija).

  Jedna od ?injenica ?ovekovog postojanja je RAT. Ova stavka  postaje osnova svake igre u stvorenim kvazisvetovima (preneta iskustva). Glavnu ulogu preuzimaju zamene (surogati, simulakrumi, imitatori života).

  Autor (ja) zapo?inje jednu pri?u – igru, ali se ona odvaja od tvorca i nastavlja svoj tok nezavisno. Tako generiše i posledice  - žrtve i *heroje*. Tu više nema jasno definisanih uloga – dobro i zlo predstavljaju samo etikete  pridodate ovim doga?ajima. Velike „ideje“ više neu?estvuju u izboru strana, sve se svodi na supermarket i slu?ajne (RND) odluke.

  Više nema spasilaca, superheroja sve se stapa u jednu apstraktnu naznaku, transformaciju u relativno. Sve je samo deo jednog stepena igre, naizgled velika bezobli?na masa.

  Postoji po?etak , kraj i epilog – recikliranje heroja, a onda igra može da po?ne ponovo.

                                                                                                                                            autor

  0 0 0 0 0 0
  Not logged in users can't 'Comments Post'.
  Author
   ·   · 6 albums
  •  · 6 friends
  Info
  Caption:
  PAPIRNI RATOVI (PAPER WARS)
  What do you publish:
  Painting work
  Created: