Magdalena Rikanović

New Album
Not logged in users can't 'Create Album'.

Najčešće u najljepšim trenutcima pred sobom nemamo pored sebe fotoaparat, stoga mobitel postaje dio te takozvane revolucije moderne fotografije.

 

*fotografije su isključivo odrađene mobitelom

Objektivizacija žena

"Od najranijih dana, učimo stereotipe i uloge kako bi održali kontrolu i red u društvu. Na taj način nastavljamo ciklus koji čini štetu već desetljećima. Moramo od najranijih dana educirati ljude o štetnosti ponavljanja tih rodnih uloga, jednako kao što moramo na suptilan način gurati u društvu nove ideje. Nove ideje zahtijevaju ponavljanje iako bi se trebale činiti očitima, da su sve žene ljudska bića i da ne postoje isključivo kao zabava muškom rodu. Takve štetne percepcije žena nužno je promijeniti, a mi kao društvo moramo prestati ponavljati iste obrasce ponašanja i štetnih ideja."

" Zato što nam društvo govori da su žene objekti, a ne subjekti, čak i muškarci koji ustaju protiv nasilja nad ženama govore drugima da je zamisle kao 'nečiju suprugu, majku, kćer ili sestru', a ne jednostavno kao 'ljudsko biće'.

Zastrašujuće je samo i pomisliti koliko daleko objektivizacija žena ide. Svakako se moramo boriti protiv seksualne objektivizacije, ali borba ne staje na tome. Žene su objektivizirane na mnoge načine kojih nismo niti svjesni/e i zbog toga moramo uništiti i zadnji znak patrijarhalnosti, kako bi postigle svoj cilj da budemo prepoznate i tretirane kao ljudska bića."