Bosko Sabazovic

  • 240

Kolaz i akril na papiru

2

Digitalni kolaž u Photoshop - u

3 2

Kolaz i tus na papiru.

4

Akril, kolaz i uljani markeri na papiru.

4

Moj pokušaj fotografisanja ?

3

Moji digitalni eksperimenti u programu Photoshop. Neki od radova su puko kombinovanje razli?itih oblika i figura, dok se neki od radova bave društvenim temama kao što su na primer socijalna nejednakost i religija. Ono što je zajedni?ko svim radovima je eksploatacija estetike kempa i ki?a. Radovi uglavnom nemaju nazive da bi se dala sloboda posmatra?u da sam odlu?i šta vidi i šta želi da razume.

4

Moj prvi digitalni kolaž napravljen pre dve godine :)

2
... or jump to: 2019