Alja Kosar

New Album
Not logged in users can't 'Create Album'.
Alja Kosar
 added an album 
TISK

Grafika (iz grscine: graphein- pisati, vrezovati) je tehnicno in likovno podrocje odtiskovanja, kjer s primerno obdelavo materiala dosežemo vec enakih odtisov.

Grafiko po namenu in smislu uporabe delimo na dve podrocji: reproduktivno ali industrijsko grafiko in umetniško ali originalno grafiko. Slednja spada na podrocje likovne umetnosti, je kreativna grafika, saj avtor sam prenese likovno kreacijo na izbran material, odvisno od izbrane tehnike, situacije, rocnih spretnosti in tako dalje. Tovrstne znacilnosti in kvalitete dajejo originalni grafiki posebno mesto, ki jo izvzemajo iz industrijske reproduktivne grafike.

S pomocjo matrice, mehansko ali fotokemicno izdelane, lahko tiskamo oblike. Poznamo visoki tisk, globoki tisk, ploski tisk in sitotisk.
 
GRAFICNE TEHNIKE

Torej, tehnike visokega tiska so:
 
lesorez
inorez
rezanje v mavec
tisk s pecatniki
tisk s šablonami
kolažni tisk
kolagrafija
visoka jedkanica
visoki bakrorez
gravura v plošce PVC
tisk iz naravnih materialov.

Tehnike globokega tiska so:

mehanicne tehnike:
bakrorez
suha igla
mezzo tinta
punktirna tehnika
gravura v plasticno maso
 
kemicne tehnike:
jedkanica
akvatinta
tehnika mehke prevleke (vernis mou)
izkrušenka (reservage)
 
Tehnike ploskega tiska:
 
litografija
 
Tehnike sitotiska:
sitotisk

GLOBOKI TISK

Zaradi nanašanja barve v vdolbine na matrici se ta nacin tiska imenuje globoki tisk. Barvo vtiramo v matrico, ki jo nato površinsko ocistimo in nato plošco odtisnemo na navlažen papir. Pritisk je mocan, izvedemo ga s pomocjo elasticnega filca. Pri tiskanju se barva iz zarez in vdolbin prenese na papir.

Na fotografijah vidimo pripomocke, nekatera orodja, ki jih potebujemo pri ustvarjanju v tehnikah globokega tiska ter postopek nastanka graficnega lista od vtiranje barve na matrico do odtisa. Priložena je tudi fotografija graficne preše.
 
 
Literatura:

JESIH, Boris, Grafika, Ljubljana, 2000.

 
 
TISAK

Grafika (iz grckog: graphein- pisati, vrezovati) je tehnicko i likovno podrucje odtiskovanja. Sa razlicitimil procesima dobijamo više jednakih otisaka .
Grafiku djelimo na industrijsku grafiku i na umjetnicku grafiku. Umjetnicka grafika dio je umetnickog svjeta, di umjetnik sam izabere material, proces, ideju sa kojom bude ostvario originalan graficki otisak.

Na matricu koja je mehanicki ili fotokemicki izradena, možemo tiskati razlicite oblike. Grafiku djelimo na visoki tisak, duboki tisak, ploski tisak i sitotisak.

GRAFICKE TEHNIKE

Tehnike visokog tiska su:
lesorez
linorez
rezanje u gips
tisk s pecatniki
tisk s šablonami
kolažni tisk
kolagrafija
visoka jedkanica
visoki bakrorez
gravura v plošce PVC
tisk iz naravnih materialov.

Tehnike dubokog tiska su:

mehanicne tehnike:
bakrorez
suva igla
mezzo tinta
punktirna tehnika
gravura v plasticnu maso

kemicne tehnike:
jedkanica
akvatinta
tehnika mehke prevleke (vernis mou)
zkrušenka (reservage)


Tehnike ploskega tiska:
 
litografija
 
Tehnike sitotiska:
sitotisk

DUBOKI TISAK

Boju u matrici nanesete u dubine i zbog toga se ova tehnika zove duboki tisak. Boju utiremo u matricu, koju površinski ocistimo, zatim plocu (matricu) odtisnemo na vlažan papir. Pritisak je jak. Na graficnoj presi tiskamo sa filcem. Kad tiskamo boja iz zareza i dubina odtisne se na papir.

Na fotkama vidimo osnovna orodja i stvari koje nam trebaju da možemo da stvaramo u dubokom tisku.
 
 
Literatura:

JESIH, Boris, Grafika, Ljubljana, 2000.

Alja Kosar
 added an album 

prntmaking . prints . intaglio . etching . reservage . aquatint

 

year: 2018

 

photos: Jaka Babnik. Arhiv MGLC