NENAD BOROJEVIC

Your art:
Photography
Gender:
Man
Full Name:
NENAD BOROJEVIC

Fotogrfijom se bavi celog života, a aktivno počinje da se bavi fotografijom od 2014 godine.
Završio je školu video novinar 2014. godine u “Udruženju novinara Srbije”.
Postaje član foto kluba “Beograd” i “Foto Saveza Srbije” 2014. godine.
Bio je zvanični fotograf “Snuker saveza Srbije” i fotografisao je državne turnire u 2015. i 2016. godini.
Učestvovao je na mnogim domaćim i međunarodnim salonima od 2014. pa do danas, gde je
osvojio oko 300 nagrada, od kojih su 197 Pohvala, 23 bronzane medalje, 32 srebrne medalje i 48
zlatnih medalja.
2016. godine izašao je članak u časopisima “Ilustrovana politika i “Nacionalna revija Srbija”,
predstavljeno je 6 Nenadovih fotografija.
Njegova Fotografija “Šetnja u mraku” je učestvovala u FSS kolekciji na izložbi u Grčkoj.
Učesnik je Republičkih izložbi u kontinuitetu od 2016. do 2020. godine sa fotografijama.
Na osnovu plasmana u 2018. godini svojio je 5. mesto na rang listi “10. naj autora” Foto Saveza
Srbije, a u 2019. godini je osvojio 2. Mesto na listi “10. naj autora”.
Ostvario je neverovatan rezultat od 132 nagrade od kojih su : 21. Zlatna medalja, 20. Srebrnih
medalja, 9. Bronzanih medalja I 82. pohvale.
Na međunarodnom konkursu “ Bele Noći “, galerije Majdan – Art 2020. osvojio je 3. nagradu sa
fotografijom “Usamljena 4“.
Nosilac je zvanja AFIAP u svetskoj fotografskoj asocijaciji , kao i Zvanja fotograf 1. klase od u Srbiji od 2020. Godine, a takođe je i član fotografske asocijacije “Global Photographic Union” od 2020. Godine.
Učesnik je Izložbi “Na tragu svetlosti” za 2018. i 2019. godinu.