Maja Vranić

Your art:
Photography, Painting
Full Name:
Maja Vranić

Ćao, ja sam Maja. Studiram Fakultet Likovnih umetnosti u Beogradu, smer grafika. Pored likovne umetnosti uživam u fotografiji, naročito u analognoj.