photo_by_ana98

Albums by photo_by_ana98

Crteži

Pokušaj crtanja portreta...Nema razloga da naglašavam da sam početnik...

Ptice iz nekog lepog ugla

Priroda

Patke uhvaćene u svom staništu na neobičan način pored ostalog. Priroda kao glavna tema.