Alja Kosar

Albums by Alja Kosar

FEW WORDS ABOUT PRINTMAKING (INTAGLIO) . GLOBOKI TISK . DUBOKI TISAK .

TISKGrafika (iz grscine: graphein- pisati, vrezovati) je tehnicno in likovno podrocje odtiskovanja, kjer s primerno obdelavo materiala dosežemo vec enakih odtisov.Grafiko po namenu in smislu uporabe delimo na dve podrocji: reproduktivno ali industrijsko grafiko in umetniško ali originalno grafiko. Slednja spada na podrocje likovne umetnosti, je kreativna grafika, saj avtor sam prenese likovno kreacijo na izbran material, odvisno od izbrane tehnike, situacije, rocnih spretnosti in tako dalje. Tovrstne znacilnosti in kvalitete dajejo originalni grafiki posebno mesto, ki jo izvzemajo iz industrijske reproduktivne grafike.S pomocjo matrice, mehansko ali fotokemicno izdelane, lahko tiskamo oblike

PRINTMAKING . DOTS AND LINES .

prntmaking . prints . intaglio . etching . reservage . aquatint   year: 2018   photos: Jaka Babnik. Arhiv MGLC