Feed Item
Merlot Levert
 added an album 

Daktil o raspadanju

Snivanje pesama oplakan traži svet
nemirom bljeska na staklenom atlasu.
Daktil moj presmešni osušen kida cvet,
nastupu ludosti podiže zavesu.

Mamurnom glavom dok odzvanja metrika,
drevnim veštinama ukrasim pisanja -
sablasnim svitanjem vrišti patetika
ljutitog bludnika lucidnog disanja!

Comments