Feed Item
Added an album 

Ima jedna modra rijeka

široka je, duboka je

sto godina široka je

tisuć' ljeta duboka je

Comments
Info